Körücek

Körücek Köyü sınırları içi ortalama 1426 ha (Hektar) olmaktadır.