Topallı

Topallı köyü sınırları içi ortalama 5605 ha (Hektar) olmaktadır.